ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2557

อัตลักษณ์ศึกษาศาสตร์ "วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐน้ำใจ วินัยชั้นครู ดูแลสุขภาพ"

........................................................................................

แนะนำหลักสูตรใหม่ Dual Degree

........................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมเด่น

ผลงานชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2556 จากผลงาน “เสียงคลื่น” ของ อาจารย์อุทัย หวังพัชรพล

 

นิสิตสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิต : ค่ายคุณธรรมสำหรับครู ณ วัดเขาแตงอ่อน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

 

 

บทความน่าสนใจ

การวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดย รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย

จิตวิทยาศาสตร์ กับ ธรรมะทางพุทธศาสนา Scientific Mind and Buddhism Dharma โดย ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะ ด้านการวาดภาพระบายสี ตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษา

โดย ผศ.บุญเสริม วัฒนกิจ
 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โดย อัมพร ภู่ระหงษ์*
ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน**
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์***

มุมศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

ดร.ปณัฏฐา ศรเดช รางวัลครูแห่งแผ่นดิน


 
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambol Saensook,
Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand